Kullanım Koşulları

www.mpmgida.com internet sitesinin (Bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) sahibi, MPM Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “MPM” olarak anılacaktır.) olup İnternet Sitesi’ni ziyaret edenler ile bu ziyareti gerçekleştiren mevcut ya da potansiyel MPM Müşterileri’nin (Bundan böyle kısaca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.)  İnternet Sitesi’nin ziyareti ve kullanımı sırasında tabi olacakları İnternet Sitesi Kullanım Koşulları aşağıda belirtilmiştir:

İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve İnternet Sitesi‘nin sunumu MPM ya da MPM’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İnternet Sitesi‘deki bilgilerin ya da İnternet Sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile İnternet Sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan İnternet Sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MPM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar, MPM’ye ait ürün ve hizmetlerini, MPM bilgilerini ve MPM’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MPM’nin ürün ve hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MPM’nin yazılı izni ile mümkündür.

İnternet Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ndeki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda MPM’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MPM sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MPM sorumlu değildir. 

Kullanıcılar, iletişim formu veya üye kayıt formunun eksiksiz ve doğru doldurulması isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirilmeleri gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" Kullanıcı’ya özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. “Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. MPM şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.

Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında,

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,
İşbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’na, İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini,
Kullanıcılar, verdikleri bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan MPM’nin sorumlu tutulamayacağını,
İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir materyali, fotoğrafı, bilgileri herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını,
İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere, MPM tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde MPM’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini ve sorumlu olacağını,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
MPM’nin izni olmaksızın İnternet Sitesi üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
İnternet Sitesi’nin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, İnternet Sitesi kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,
MPM’nin gerekli gördüğü durumlarda İnternet Sitesi işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden Kullanıcıları ürün ve hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,
İnternet Sitesi üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,
MPM’nin, "İnternet Sitesi içerisinde" sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkı bulunduğunu,
Kabul, beyan ve taahhüt eder.

MPM, işbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nı, dilediği zaman İnternet Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değiştirilen İnternet Sitesi Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu İnternet Sitesi Kulanım Koşulları en son 01/09/2022 tarihinde güncellenmiştir.